Hello & Welcome to my little corner of Blogland...

Lovely crafty people who follow my blog. Thank you....xxx

Tuesday, 1 December 2009

Journal Your Christmas - Day 1

As today is the 1st December 2009 that can only mean one thing in my little world! It's time for Shimelle's Journal Your Christmas.

On the 1st day Shimelle likes us to think about a manifest, a commitment or a dedication. Here is.....

................ my dedication.

I have used some gorgeous Bo Bunny papers not Christmassy at all! & added some pearl droplets using my Viva Pearl Pen available from the Craft Den. I've added a Magnolia image. I love the little cake in her hands.

My mum always had some home baking waiting for us when we called at her house & this image kind of looks welcoming - to my journal.

Front cover.


My cover is 6x6. I found this size worked for LSNED in September although I did fancy trying 6x12 but had cut my mount board before I remembered! Anyhoo...

I have used a sheet of Basic Grey for the background, Doodlebugs alphas left over from a CJ project some K&Co offcuts. A gorgeous image from Lisa's Altered Art & some gorgeous gold lace which was a RAK from Karen aren't I lucky! :-D

Well off to a good start! Thanks for looking. Love Gez.xx

11 comments:

 1. I love your page honey :) its beautiful and your album is gorgeous (I havent got that far yet lol)
  xxx

  ReplyDelete
 2. oh love this the page is so beautifully designed great papers,layout just adore it love cheryl xxxx

  ReplyDelete
 3. Hi Gez,
  Well I'm hooked already - I love these daily journals of yours and can't wait for the next installment. The cover is beautiful.
  Hugs,
  Fiona x

  ReplyDelete
 4. Love the writing.....good luck with the Christmas Journal! You can count on me popping back to look.
  xoxo

  ReplyDelete
 5. ooo I am sooo pleased you are doing this again Gez!!! I am too & need to get a wriggle on as I am a couple of days behind :( HUGS XXX

  ReplyDelete
 6. Love the start of your journal Gez looks fab!! Good luck witht he rest xx

  ReplyDelete
 7. I love your manifesto...I havent started mine yet but you have centainly inspired me to get moving!! I love Shimelle's journal, will look forward to see your progress.

  ReplyDelete
 8. Your journal covers are gorgeous and what a lovely keepsake this will be. And yes she does look inviting with that little cake in her hand. :)

  ReplyDelete
 9. Lek owocuje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie wch³aniania bazy tluszczowych z wykorzystaniem ludzki biont. Owo w pe³ni dziewiczy specyfik gwoli niebóg, jakie pragn¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na lepszy kierunek posi³ków. Medykament ów pob³a¿a podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety a æwiczeñ fizycznych. Medykament ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do obrotnej online taniej apteki internetowej po leki tudzie¿ po dane o koncentratach. Kupki z tej przyczyny alli Zachwalamy tych¿e krain¹ op³atê ekstraktów tudzie¿ owszem krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu jednostkowych tudzie¿ renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy pokazaæ w tej chwili trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w tryb bezawaryjny tudzie¿ wysy³a [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] leki w zaci¹gu ledwo niejakiego dnia od momentu momentu sporz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Tylko spoœród owego zyskuje znakomite [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] punktacji pacjentów. Na chudy brzuszekJest sporo apendyksów diety na wyszczuplenie. Do ca³kowitych przystaj¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie wypróbowanym oraz oraz udowodnionym dzia³aniem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta choæ tudzie¿ praktyka fizyczne w sporym stopniu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, gdy krwawienie zaprzestaje, a jajniki ca³kowicie przestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy jednak¿e nie oznacza dla fizjonomii pieknej tragedii natomiast wypada z ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete
 10. Its my elementary time to transmit on this forum,merely wannat reap some friends here.if its not allowed to transmit on this food,gladden cross out this thread.Nice to meet you!

  ---------------------------------------------------------------
  [url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

  ReplyDelete

Thank you for visiting my blog and taking the time to leave a comment. I appreciate your thoughts.
Have a nice day.
Love Gez.xx